مایک تایسون

مایک آهنین که بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۵ به طور حرفه‌ای ۲۰ سال در رینگ بوکس حضور داشت،
در مقطعی موفق شد ۳۷ مسابقه پیاپی را با پیروزی پشت سربگذارد که البته در ۳۳ رقابت او توانسته بود رقبایش را ناک اوت کند. این در حالی است که در طول این دوران تنها پنج بوکسور توانستند او را در رینگ شکست دهند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10