محمد علی کلی

در خارج از رینگ، علی یک شاعر تمام و کمال و فعال حقوق مدنی بود.
او از جایگاه خود بارها و بارها استفاده کرد تا علیه بی عدالتی
و نابرابری صحبت کند. جذابیت و سخنوری به او کمک کرد تا به صدای قدرتمندی برای تغییرات اجتماعی تبدیل شود. پ علی علاوه بر فعالیت ورزشی و اجتماعی، یک تاجر و کارآفرین موفق نیز بود
او محصولات و برندهای م ختلف را تبلیغ کرد. او همچنین صاحب چندین تجارت مختلف از جمله مالکیت و اداره یک رستوران و یک خط تولید لباس ورزشی بود.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10